Serveis

 • Confecció de nómines.
 • Confecció de les liquidacions de quotes a la Segureta Social, tràmits inherents a les mateixes.
 • Assessorament en matèria de representació davant d’organismes que depenen del Ministeri de Treball i de la Segureta Social.
 • Estudi i confecció dels butlletins de cotització al Règim General de la Seguretat Social i Accidents de Treball, així com la relació nominal de productors, TC1, TC2.
 • Confecció i presentació trimestral del model 111 i resum anual, model 190 de les retencions i ingressos a compte del Impost sobre la Renda de la Persona Física (IRPF).
 • Preparació dels expedients i representació de l'empresa davant d'inspecció de treball de la Seguretat Social.
 • Acomiadaments individuals al Servei de Conciliacions de la Generalitat De Catalunya, Litigis Socials, representació davant dels Jutjats Social.
 • Empreses règim d'artistes, totes les particularitats de les gestions pròpies d'aquest règim. Estudi i confecció dels butlletins de cotització al Règim General de la Seguretat Social i Accidents de Treball, així com la relació nominal de productors, TC1, TC2.
 • Treballadors desplaçats, si la seva empresa ha de desplaçar treballadors a l'estranger s'han de complir uns requisits i seguir uns passos molt concrets, per tal d'evitar, que un cop al país de destí no pugui treballar.
 • Acomiadaments col·lectius, Expedients de Regulació d'Ocupació.
 • Estudis de jubilacions, prejubilacions. Assessorament en matèria de jubilacions, confecció i càlcul de la pensió de jubilació.
 • Formació en gestió laboral.
 • Especialista en producció publicitària, producció audiovisual i producció de festivals.